[Man Ray]
27.8.1890 Philadelphia (USA) – 18.11.1976 Paříž (Francie)

Man Ray (vlastním jménem) Emmanuel Rudnitsky byl americký fotograf, malíř a také sochař, jenž se svými experimenty podstatně zasloužil o rozvoj fotgrafického umění. Jeho slavným objevem byly tzv. rayografy, což byly snímky pořízené na citlivém fotografickém papíře bez použití aparátu. Kromě toho učinil mnoho jiných pokusů v tomto oboru (například propojení fotky a malby) a dokonce se zabýval i filmem. Man Ray byl rovněž jedním ze zakladatelů newyorské dadaistické skupiny.

Již v mládí vynikal v kreslení (dostal dokonce nabídku ke studiu architektury, kterou odmítl), v roce 1913 se na Armory Show poprvé setkal s díly Marcela Duchampa a Francise Picabii a o něco později namaloval svůj první kubistický obraz. O dva roky později si zakoupil fotografický aparát, se kterým začal postupně experimentovat. Mezitím si přivydělával kreslením map.

V roce 1917 se Man Ray podílel na založení newyorské daisitcké skupiny, často spolupracoval Marcelem Duchampem, se kterým se již na podzim roku 1915 setkal v New Jersey. Kolem roku 1920 si dopisoval i s jedním z hlavních představitelů evropského Dada Tristanem Tzarou a v létě 1921 Man Ray odcestoval za Duchampem do Paříže, kde se zapojil do místního dadaistického hnutí. Vytvořil zde i své první rayografy. Za nedlouho se Ray přidal k surrealistům, pod jejichž vlivem nadále fotil a maloval, později nátáčel filmy. Během svého života hodně cestoval, znal se s předními umělci té doby, jako byl Picasso či Dalí.

Man Ray svou rozsáhlou činností velice ovlivnil další generace umělců. Z jeho obrazů jsou známy například Legenda (1916), Zamilovaní (1932-34), z filmů Mořská hvězda (1928).