[George Grosz]
26.7.1893 Berlín (Německo) – 6.7.1959 Berlín

George Grosz byl německý malíř. Je znám jako nelítostný kritik buržoazní společnosti, kterou začal upřímně nenávidět po svém návratu z fronty. Díky tomuto životnímu mezníku se Grosz začal na okolní svět dívat úplně z jiného úhlu. Po všech krutostech napáchaných lidmi, jež viděl na vlastní oči, mohl bez milosti prohlásit: "Člověk je zvíře!"

Grosz vystudoval Drážďanskou akademii (1909 – 1911) a berlínskou uměleckoprůmyslovou školu (1912 – 1916). Před válkou se umělecky začal prosazovat jako karikaturista v časopise Die Aktion. Ve svých jedenadvaceti letech byl však povolán do zbroje. Roku 1916 se v bojích zranil a to mu umožnilo vrátit se domů. Válka jej ale radikálně poznamenala. V roce 1918 spolu s Johnem Heartfieldem vstoupil do komunistické strany.

Kolem roku 1918 se přidal k berlínské dadaistické skupině, která mu svým programem vyhovovala a současně kreslil karikatury do časopisu Die Pleite. Stranou jeho kritických názorů nezůstalo ani náboženství, pro jehož urážku by celkem třikrát zatčen policií. Ani po zániku dadaismu nepřestal napadat pokrytecké měšťáctví a v roce 1925 se připojil k prohlášením Nové věcnosti.

V roce 1933 už pro rozvraceče idejí Grosze nebylo v nacistickém Německu místo a proto odešel do USA, kde již rok před tím v New Yorku přednášel. Veškerá jeho díla byla zabavena. V Americe se mu sice dostalo prostoru pro jeho tvorbu, avšak roku 1959 se vrátil zpět do Německa, kde v červenci téhož roku umírá.

V Georgových dílech se neustále opakují motivy válečných hrůz. Jeho obrazy mají většinou expresionistický charakter. Nejznámější z nich je pravděpodobně Sen (1930).