[Něco o "Readymadech" - Marcel Duchamp]

V roce 1913 jsem měl šťastný nápad připevnit kolo od bicyklu ke kuchyňské stoličce a otočit ji. O několik měsíců později jsem koupil levnou reprodukci zimní večerní krajiny a po přidání dvou malých teček na horizontu – jedné červené a druhé žluté – jsem ji nazval "Lékárna".

V jednom železářství v New Yorku jsem si roku 1915 koupil lopatu na sníh, na kterou jsem napsal: "Před zlomením ruky".

Bylo to v době, kdy jsem vymyslel slovo "readymade", aby označilo formu projevu. Podmínkou, kterou jsem si chtěl ustanovit bylo to, že volba "readymadů" nebude nikdy určena estetickým cítěním. Volba byla založena na reakci vizuální netečnosti spojené s totální absencí dobrého či špatného vkusu…ve skutečnosti to znamenalo celkovou anestézii. Jediným důležitým rysem byla krátká věta, kterou jsem příležitostně "raedymade" označil. Tato věta místo popisu objektu jako titulku, byla spíše určena k přenesení divákovy mysli blíže směrem k oblastem více verbálním.

Velice brzy jsem si uvědomil nebezpečí opakování touto formou vyjádření a rozhodl jsem se omezit produkci "readymadů" na velmi malý počet ročně. Tehdy jsem si byl vědom toho, že pro diváka (dokonce víc než pro umělce) je umění zvyk podobající se droze a proto jsem chtěl své "readymady" proti ní ochránit.[Jura-Paříž - Marcel Duchamp]

Stroj s 5 srdci, čisté dítě, z niklu a platiny, má vládnout silnici Jura-Paříž. Z jedné strany vládce 5 aktů bude před ostatními 4 akty ve směru této silnice Jura-Paříž. z druhé strany dítě-reflektor bude nástrojem, vítězícím nad touto silnicí Jura-Paříž. Toto dítě-reflektor bude moci graficky být kometou s ocasem obráceným dopředu a tento ocas bude přívěskem dítěte-reflektoru, který rozdrobuje (graficky zlatý prach) a polyká tuto silnici Jura-Paříž. Silnice Jura-Paříž, která má být nekonečná jenom z lidského hlediska, neztratí svou nekonečnost, třeba z jedné strany bude vymezena vládcem 5 aktů, z druhé strany dítětem-reflektorem. Výraz ,neurčená' (indéfini) se mi zdá být přesnější než nekonečná (infini). Bude začínat ve vládci 5 aktů a nebude mít konec v dítěti-reflektoru. Graficky tato cesta bude spět k čisté geometrické čáře bez tloušťky (setkání 2 rovin se mi zdá jediným malířským prostředkem, jak docílit čistoty). Ale na začátku (ve vládci 5 aktů) bude její šířka, tloušťka atd. velmi přesná (finie), aby postupně ztrácela topografický tvar, jak se bude blížit ideální přímce, která v dítěti-reflektoru proniká do nekonečna. Malířským materiálem této cesty Jura-Paříž bude dřevo, které mi připadá jako citový ekvivalent rozmělněného pazourku. Možná bude třeba zkoumat, není-Ii nutné zvolit výtažek dřeva. (Jedlový nebo mahagonový lak)

(1912)