[Marcel Duchamp]
28.7.1887 Blainville (Francie) – 2.10.1968 Neuilly (Francie)

Významný francouzský malíř, básník, myslitel, filmový experimentátor a rovněž také skvělý šachista, jenž se stal fenoménem pro světovou uměleckou avantgardu. Dokázal totiž vyjádřit ducha dadaismu už několik let před jeho vznikem. Ačkoli se původně věnoval klasické malbě, kolem roku 1914 začal "vytvářet" objekty zvané ready-made, které jej proslavily. Ready-mady byly obyčejné předměty, při jejichž výběru se autor zásadně neřídil estetickým cítěním ani svým vkusem a případně je jen nepatrně poopravil a opatřil většinou zcela nesouvisejícím názvem spolu s podpisem. Těmito díly dokonale mátl a provokoval veřejnost, neschopnou přijmout jiné než všeobecně uznávané umělecké pojetí. Duchamp se tak díky těmto objektům definitivně odklonil od tradičních uměleckých postupů a spolu se svým přítelem Francisem Picabiou předznamenal curyšské období Dada.

Marcel Duchamp vystudoval pařížskou Akademii Julian. V roce 1911 se pak přidal k malířské skupině z Puteaux, jejíž členy byli také jeho bratři Jacques Villon a Raymond Duchamp, dále potom La Fresnaye, Fernand Léger, Jean Metzinger, Francis Picabia a další. V té době pod vlivem kubismu namaloval obrazy "Smutný muž ve vlaku", "Nevěsta" a rovněž "Akt sestupující ze schodů" (1912), který vyvolal pobouření nejen u měšťáků ale i v pařížských uměleckých kruzích, přestože o tři roky později mu v zámoří vynesl obrovskou slávu při výstavě v Newyorské Armory Show. O rok později (1913) Marcel stvořil svůj první ready-made "Kolo od bicyklu", což bylo obyčejné kolo, převrácené vzhůru, připevněné na kuchyňskou sedačku. Po něm následovaly další a další. Roku 1915 poprvé odjel do Spojených států, kde se dostal do středu spolku malířů, pohybujících se kolem Steiglitzovi galerie a začal pracovat na svém vrcholném díle "Nevěsta svlékaná svými mládenci, dokonce" zvaném též "Velké sklo", jež s přestávkami tvořil v letech 1915 – 1923 a přesto zůstalo nedokončené.

V New Yorku Duchamp stále průběžně vyráběl ready-mady a také vydával revue "The Blind Man" ("Slepec") a "Rongwrong" mající veskrze dadaistický charakter. Dalšími časopisy, do nichž často přispíval byly "Camera Work" a "291".

V roce 1918 se vydal nakrátko do Buenos Aires a o rok později se vrátil do Paříže, kde spolupracoval s dadaisty a později surrealisty. Od roku 1920 psal pod pseudonymem Rrose Sélavy články do revue Littérature. V roce 1926 autor přestal produkovat ready-mady (vrátil se k nim až ve čtyřicátých letech) a začal se více věnovat šachům a experimentům s filmem. Mezi lety 1942-1944 s Maxem Ernstem a André Bretonem vydával v New Yorku surrealistický časopis VVV. Společně s Katherinou Dreierovou založil společnost "Société anonyme" pro propagaci moderního umění v Americe.

Z Duchampových obrazů jsou pravděpodobně nejvýznamnější Akt sestupující ze schodů (1912), Král a královna obklopení rychle se pohybujícími nahými postavami (1912), Nevěsta obnažovaná svými mládenci, dokonce (1915 – 1923), Ty mě… (1918) a Je-li dáno: 1. vodopád, 2. svítiplyn (1946 – 1966). Jeho slavnými ready-mady jsou Kolo od bicyklu (1913), Lékárna (1914) (- ve skutečnosti Marcelem koupený obraz krajiny doplněný o dvě tečky), Stojan na sušení lahví (1914) (- obyčejný průmyslově vyráběný stojan na lahve), Fontána (1917) (- pisoár podepsaný pseudonymem R.Mutt). Tvorba tohoto všestranného umělce ovšem zahrnuje i spoustu básní, myšlenek a doprovodných komentářů k obrazům, které autor shrnul do tzv. Zelené krabice (1914).